Home

Grupa Wsparcia

Grupa wsparcia to formuła grupowa polegająca na spotkaniu się osób,które doświadczają podobnych trudności. Jej celem jest wymiana doświadczeń i uczuć, poszerzenie wglądu w sytuację, a przede wszystkim wzajemne wspieranie się w bezpiecznej atmosferze.

Spotkania Grupy Wparcia dla Uzależnionych odbywają się we wtorki w godzinach 18:30 - - 20:30

Nasze zasady na grupie:

ZASADY GRUPY WSPARCIA1. Mówimy do siebie po imieniu.

2. Wyłączamy telefony komórkowe i inne urządzenia mogące zakłócić spotkanie.

3. Jesteśmy punktualni.

4. Nie przerywamy wypowiedzi innych.

5. Nie wolno osądzać, krytykować, oceniać, wywierać presji, nakłaniać do przyjęcia lub zmiany jakiegokolwiek wyznania, opcji politycznej, światopoglądu, nie naruszamy cudzych granic.

6. Każdy ma prawo do swojego zdania.

7. Zwroty mają być przemyślane i życzliwe.

8. Każdego uczestnika obowiązuje zasada zachowania tajemnicy: wszystko co zostanie powiedziane w trakcie  spotkań pozostaje w gronie osób biorących w nich udział.

9. Rozmawiamy o swoich problemach, unikamy uogólnień typu: każdy, wszyscy, inni. Używamy słowa „JA”.

10. Jesteśmy „tu” i „teraz”.

11. Staramy się być aktywni podczas zajęć.

12. Zachowujemy kulturę osobistą.

13. Staramy się nie przeklinać.

Pamiętajmy, że stosowanie się do w/w zasad jest elementem trzeźwości!!!

Aby każdy z nas na spotkaniu czuł się bezpiecznie, pamiętaj:
- nie oceniaj
- nie krytykuj
- nie pouczaj
- zachowaj dyskrecję

Na grupie wszyscy jesteśmy na równych prawach, dlatego:
- słuchamy siebie wzajemnie
- każdy ma prawo wyrażać swoje myśli, uczucia, poglądy

Nasza aktywność na grupie jest dowolna i dobrowolna:

- zabierasz głos, kiedy uznajesz za stosowne
- nie musisz się wypowiadać, jeśli nie chcesz

Prawidłowe funkcjonowanie grupy wspomagają zasady:
- mówi tylko jedna osoba
- nie przerywamy innym
- nie przeszkadzamy